Трећа књига Мојсијева (која се зове Левитска )

Послушајте


3. Мојсијева, глава 27


Још рече Господ Мојсију говорећи:

Tweet thisPost on Facebook

Кажи синовима Израиљевим, и реци им: Кад ко заветује душу своју Господу, ти га уцени:


А овако ћеш ценити: мушко од двадесет година до шездесет ценићеш педесет сикала сребра, по сиклу светом.


Ако буде женско, ценићеш тридесет сикала.

Tweet thisPost on Facebook

Ако је од пет до двадесет година, ценићеш мушко двадесет сикала а женско десет сикала.

Tweet thisPost on Facebook

Ако је од једног месеца до пет година, ценићеш мушко пет сикала сребра, а женско ћеш ценити три сикла сребра.


Ако ли буде од шездесет година и више, ако је мушко, ценићеш петнаест сикала, а женско десет сикала.

Tweet thisPost on Facebook

Ако је сиромах да не може платити цену, онда нека дође к свештенику да га уцени свештеник, и према ономе што може дати који се заветовао, нека га свештеник уцени.


Ако би заветовао живинче од оних што се приносе Господу, шта год да Господу, свето је.

Tweet thisPost on Facebook

Да га не промени ни даде друго за оно, ни добро за рђаво, ни рђаво за добро; ако ли би како променио живинче, онда ће бити свето и оно и друго које је дао за оно.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли би заветовао живинче нечисто од оних што се не приносе Господу, нека се доведе живинче пред свештеника;

Tweet thisPost on Facebook

И нека га процени свештеник, било добро или рђаво; и како га процени свештеник, тако да буде.

Tweet thisPost on Facebook

Ако би га хтео откупити, нека на цену твоју дометне још пети део.

Tweet thisPost on Facebook

Кад би ко заветовао кућу своју, да је света Господу, нека је процени свештеник, била добра или рђава; како је процени свештеник, тако да буде.


Ако би онај који заветује хтео откупити кућу своју, нека на цену твоју дометне још пети део, па нека је његова.

Tweet thisPost on Facebook

Ако би ко заветовао Господу део њиве своје, ценићеш је према усеву: гомер јечма где се посеје, ценићеш педесет сикала сребра.

Tweet thisPost on Facebook

Ако би од опросне године заветовао њиву своју, нека остане по твојој цени.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли после опросне године заветује њиву своју, тада нека му свештеник прорачуна новце према броју година које остају до опросне године, и нека се одбије до твоје цене.


И ако би хтео откупити њиву своју онај који је заветује, нека дометне на цену твоју још пети део, и нека буде његова.

Tweet thisPost on Facebook

Али ако не откупи њиве, и њива се прода другом, не може се више откупити;

Tweet thisPost on Facebook

Него ће она њива, кад се опрости опросне године, бити света Господу, као њива заветована, свештеникова нека буде.


Ако ли би ко заветовао Господу њиву купљену, која није достојање његово,

Tweet thisPost on Facebook

Свештеник нека му прорачуна цену до године опросне, и нека у онај дан да ту цену да буде ствар света Господу.

Tweet thisPost on Facebook

А године опросне да се врати њива ономе од кога је купљена, чије је достојање она њива.


А свака цена твоја нека буде на сикле свете, а у сиклу има двадесет новаца.


Али првина од стоке, које су Господње, нико да не заветује, било говече или ситна стока, јер је Господње.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли би било од животиња нечистих, онда нека откупи по твојој цени дометнув пети део одозго; ако ли се не откупи, нека се прода по твојој цени.

Tweet thisPost on Facebook

Али ни једна ствар заветована, шта ко заветује Господу од чега му драго што има, од људи или од стоке или од њиве своје, да се не продаје ни откупљује; свака ствар заветована светиња је над светињама Господу.


Живинче заветовано, које човек заветује, да се не откупљује, него да се убије.

Tweet thisPost on Facebook

И сваки десетак земаљски од усева земаљског и од воћа, Господњи је, светиња је Господу.


Али, ко би хтео откупити шта десетка свог, нека на цену дометне још пети део.

Tweet thisPost on Facebook

И десетак од говеда и од ситне стоке, које дође под штап пастирски десето, да је свето Господу.


Да се не бира добро ни рђаво, да се не мења; ако ли би се како год променило, онда нека буде и оно и друго промењено света ствар, и да се не откупи.


Ово су заповести које заповеди Господ Мојсију за синове Израиљеве на гори Синајској.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe