Трећа књига Мојсијева (која се зове Левитска )

Послушајте


3. Мојсијева, глава 4


Још рече Господ Мојсију говорећи:

Tweet thisPost on Facebook

Кажи синовима Израиљевим, и реци: Ако ко згреши нехотице и учини штагод што је Господ забранио да се не чини,


Ако свештеник помазани згреши, те буде на грех народу, нека за грех свој који је учинио принесе теле здраво Господу на жртву за грех.


И доведавши теле на врата шатору од сведочанства пред Господа, нека метне руку своју телету на главу, и закоље теле пред Господом.


И нека узме свештеник помазани крви од телета, и унесе је у шатор од састанка.


И нека замочи свештеник прст свој у крв, и крвљу седам пута покропи пред Господом пред завесом од светиње.


И нека помаже свештеник том крвљу рогове олтару, на коме се кади мирисима пред Господом у шатору од састанка, а осталу крв од телета сву нека излије на подножје олтару, на коме се пале жртве на вратима шатора од састанка.


И нека извади све сало из телета за грех, сало што покрива црева и све сало што је на цревима;

Tweet thisPost on Facebook

И оба бубрега, и сало што је на њима и на слабинама, и мрежицу на јетри с бубрезима нека извади,

Tweet thisPost on Facebook

Онако како се вади из говечета за жртву захвалну; и нека запали свештеник на олтару, на коме се жртва пали.

Tweet thisPost on Facebook

А кожу од телета и све месо с главом и с ногама и црева и балегу,


И цело теле нека изнесе напоље из логора на чисто место, где се просипа пепео, и нека га спали огњем на дрвима; на месту где се просипа пепео нека се спали.


Ако ли би сав збор синова Израиљевих згрешио нехотице и не би збор знао за то, и учинили би штагод што је Господ забранио да се не чини, те би скривили,


Кад се дозна за грех који су учинили, онда нека збор принесе теле, жртву за грех, и нека га доведу пред шатор од састанка.


И старешине од збора нека метну телету на главу руке своје пред Господом, и свештеник нека закоље теле пред Господом.


И свештеник помазани нека унесе крви од телета у шатор од састанка,


И нека свештеник замочи прст свој у крв, и седам пута покропи пред Господом пред завесом.

Tweet thisPost on Facebook

И том крвљу нека помаже рогове олтару који је пред Господом у шатору од састанка, а осталу крв сву нека излије на подножје олтару на коме се пали жртва, на вратима шатора од састанка.

Tweet thisPost on Facebook

А све сало извадивши из њега нека запали на олтару.

Tweet thisPost on Facebook

И с тим телетом нека чини онако како чини с телетом за свој грех, тако нека учини с њим; тако ће их свештеник очистити од греха, и опростиће им се.


А теле нека изнесе напоље из логора, и спали га као и прво теле; то је жртва за грех свега збора.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли поглавар згреши, и учини нехотице штагод што је Господ Бог његов забранио да се не чини, те скриви,


Кад дозна за грех свој, који је учинио, тада нека доведе на жртву јаре мушко, здраво.

Tweet thisPost on Facebook

И нека метне руку своју јарету на главу, и свештеник нека га закоље где се коље жртва паљеница пред Господом; то је жртва за грех.

Tweet thisPost on Facebook

И нека узме свештеник крви од жртве за грех на прст свој, и помаже рогове олтару на коме се жртва пали; а осталу крв нека излије на подножје олтару на коме се жртва пали.

Tweet thisPost on Facebook

А све сало нека запали на олтару као сало од жртве захвалне; и тако ће га очистити свештеник од греха његовог, и опростиће му се.


Ако ли ко из простог народа згреши нехотице, и учини штагод што је Господ забранио да се не чини, те скриви,


Кад дозна за грех свој, који је учинио, тада нека доведе на жртву јаре женско здраво за грех, који је учинио.


И нека метне руку своју на главу жртви за грех, и нека је свештеник закоље на месту где се коље жртва паљеница.


И нека узме свештеник крви од ње на прст свој, И помаже рогове олтару на коме се пали жртва; а осталу крв сву нека излије на подножје олтару.

Tweet thisPost on Facebook

И све сало из ње нека извади као што се вади сало из жртве захвалне, и нека га запали свештеник на олтару за угодни мирис Господу; а тако ће га очистити од греха свештеник, И опростиће му се.


Ако ли би довео између оваца на жртву за грех, нека доведе женско здраво.


И нека метне руку своју на главу жртви за грех, и нека је свештеник закоље на месту где се коље жртва паљеница.

Tweet thisPost on Facebook

И нека узме свештеник крви од жртве за грех на прст свој, и нека помаже рогове олтару на коме се пали жртва; а осталу крв сву нека излије на подножје олтару.

Tweet thisPost on Facebook

И све сало нека извади као што се вади сало из јагњета за жртву захвалну; и нека га свештеник запали на олтару за жртву огњену Господу; и тако ће га очистити свештеник од греха његовог, који је учинио, и опростиће му се.This goes to iframe