Прва књига дневника

Послушајте


1. Дневника, глава 25


И одвоји Давид с војводама за службу синове Асафове и Еманове и Једутунове, који ће пророковати уз гусле и псалтире и кимвале; и бише између њих избројани људи за посао у својој служби:


Од синова Асафових: Захур и Јосиф и Нетанија и Асарила, синови Асафови, под руком Асафа, који пророковаше по наредби царевој;

Tweet thisPost on Facebook

Од Једутуна: шест синова Једутунових: Гедалија и Сорије и Јесаија, Асавија и Мататија и Симеј под руком оца свог Једутуна, који пророковаше уз гусле хвалећи и славећи Господа;


Од Емана: синови Еманови: Вукија, Матанија, Озило, Севуило и Јеримот, Ананија и Ананије, Елијата, Гидалтија и Ромамти-Езер, Јосвекаса, Малотије, Отир и Мазиот.


Ти сви беху синови Емана видеоца царевог у речима Божијим да се узвишује рог; јер Бог даде Еману четрнаест синова и три кћери.


Сви они беху под руком оца свог певајући у дому Господњем уз кимвале и псалтире и гусле, за службу у дому Божијем, како цар наређиваше Асафу и Једутуну и Еману.

Tweet thisPost on Facebook

И беше их на број с браћом њиховом обученом песмама Господњим, двеста и осамдесет и осам, самих вештака.


И бацише жреб за службу своју, мали као велики, учитељ као ученик;


И паде први жреб за Асафа на Јосифа, други на Гедалију с браћом и синовима његовим, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Трећи на Захура, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Четврти на Исерија, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Пети на Нетанију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Шести на Вукију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Седми на Јесарилу, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Осми на Јесаију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Девети на Матанију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Десети на Симеја, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Једанаести на Азареила, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Дванаести на Асавију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Тринаести на Савуила, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Четрнаести на Мататију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Петнаести на Јеремота, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Шеснаести на Ананију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Седамнаести на Јосвекасу, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Осамнаести на Ананија, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Деветнаести на Малотија, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Двадесети на Елијату, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Двадесет први на Отира, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Двадесет други на Гидалтију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Двадесет трећи на Мазиота, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Двадесет четврти на Ромамти-Езера, синове његове и браћу његову, њих дванаест;This goes to iframe