Књига Јездрина

Послушајте


Јездра, глава 2


А ово су људи оне земље што пођоше из ропства од оних који бише пресељени, које пресели Навуходоносор цар вавилонски у Вавилон, и вратише се у Јерусалим и у Јудеју, сваки у свој град:


Који дођоше са Зоровавељем, с Исусом, Немијом, Серајом, Релајом, Мардохејем, Вилсаном, Миспаром, Вигвајем, Реумом и Ваном; на број беше људи народа Израиљевог:


Синова Фаросових две хиљаде, сто и седамдесет и два;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Сефатијиних триста и седамдесет и два;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Арахових седам стотина и седамдесет и пет;


Синова Фат-Моавових, од синова Исусових и Јоавових, две хиљаде осам стотина и дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Еламових хиљада и двеста и педесет и четири;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Затујевих девет стотина и четрдесет и пет;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Захајевих седам стотина и шездесет;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Ванијевих шест стотина и четрдесет и два;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Вивајевих шест стотина и двадесет и три;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Азгадових хиљада и двеста и двадесет и два;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Адоникамових шест стотина и шездесет и шест;


Синова Вигвајевих две хиљаде педесет и шест;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Адинових четири стотине и педесет и четири;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Атирових од Језекије Двадесет и осам;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Висајевих триста и двадесет и три;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Јориних сто и дванаест;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Асумових двеста и двадесет и три;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Гиварових двадесет и пет;

Tweet thisPost on Facebook

Синова витлејемских сто и двадесет и три;


Људи из Нетофата педесет и шест;

Tweet thisPost on Facebook

Људи из Анатота Сто и двадесет и осам;

Tweet thisPost on Facebook

Синова азмаветских четрдесет и два;

Tweet thisPost on Facebook

Синова киријат-јаримских, хефирских и виротских седам стотина и четрдесет и три;

Tweet thisPost on Facebook

Синова рамских и гавајских шест стотина и двадесет и један;


Људи из Михмаса сто и двадесет и два;

Tweet thisPost on Facebook

Људи из Ветиља и Гаја двеста и двадесет и три;

Tweet thisPost on Facebook

Синова невонских педесет и два;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Магвисових сто и педесет и шест;

Tweet thisPost on Facebook

Синова Елама другог хиљада и двеста и педесет и четири;


Синова Харимових триста и двадесет;

Tweet thisPost on Facebook

Синова лодских, адидских и ононских седам стотина и двадесет и пет;

Tweet thisPost on Facebook

Синова јерихонских триста и четрдесет и пет;


Синова сенајских три хиљаде и шест стотина и тридесет;

Tweet thisPost on Facebook

Свештеника: синова Једанијих од дома Исусовог девет стотина и седамдесет и три;


Синова Имирових хиљада и педесет и два;


Синова Пасхорових хиљада и двеста и четрдесет и седам;


Синова Харимових хиљада и седамнаест;


Левита: синова Исусових и Кадмилових између синова Одујиних седамдесет и четири;


Певача: синова Асафових сто и двадесет и осам;

Tweet thisPost on Facebook

Синова вратарских: синова Салумових, синова Атирових, синова Талмонових, синова Акувових, синова Атитиних, синова Совајевих, свега сто и тридесет и девет;

Tweet thisPost on Facebook

Нетинеја: синова Сишиних, синова Асуфиних, синова Таваотових,


Синова Киросових, синова Сијајиних, синова Фадонових,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Леваниних, синова Агавиних, синова Акувових,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Агавових, синова Самлајевих, синова Ананових,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Гидилових, синова Гарових, синова Реајиних,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Ресинових, синова Некодиних, синова Газамових,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Узиних, синова Фасејиних, синова Висајевих,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Асениних, синова Меунимових, синова Нефусимових,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Ваквукових, синова Акуфиних, синова Арурових,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Васлитових, синова Меидиних, синова Арсиних,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Варкосових, синова Сисариних, синова Таминих,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Несијиних, синова Атифиних,

Tweet thisPost on Facebook

Синова слуга Соломунових: синова Сотајевих, синова Соферетових, синова Феридиних,


Синова Јалиних, синова Дарконових, синова Гидилових,

Tweet thisPost on Facebook

Синова Сефатијиних, синова Атилових, синова Фохерета од Севојима, синова Амонових,

Tweet thisPost on Facebook

Свега Нетинеја и синова слуга Соломунових триста и деведесет и два.


И ови пођоше из Тел-Мелеха и Тел-Арисе, Херув, Адан и Имир, али не могоше показати отачки дом свој и семе своје, еда ли су од Израиља,


И синови Делајини, синови Товијини, синови Некодини, њих шест стотина и педесет и два;

Tweet thisPost on Facebook

И од синова свештеничких: синови Авајини, синови Акосови, синови Варзелаја, који се ожени једном између кћери Варзелаја Галађанина, те се прозва њиховим именом.


Они тражише по књигама да би показали род свој, али се не нађоше, зато бише одлучени од свештенства.


И запрети им Тирсата да не једу од светиње над светињама докле не настане свештеник с Уримом и Тумимом.


Свега збора скупа беше четрдесет и две хиљаде и три стотине и шездесет,


Осим слуга њихових и слушкиња њихових, којих беше седам хиљада и три стотине и тридесет и седам, а међу њима беше двеста певача и певачица.

Tweet thisPost on Facebook

Имаху седам стотина и тридесет шест коња, двеста и четрдесет и пет масака,

Tweet thisPost on Facebook

Четири стотине и тридесет и пет камила, шест хиљада и седам стотина и двадесет магараца.

Tweet thisPost on Facebook

И неки између домова отачких дошавши к дому Господњем и Јерусалиму приложише драговољно да се гради дом Божји на свом месту.


По могућству свом дадоше у ризницу за посао: злата шездесет и једну хиљаду драма, сребра пет хиљада мина, и хаљина свештеничких стотину.

Tweet thisPost on Facebook

И тако се населише свештеници и Левити и неки из народа и певачи и вратари и Нетинеји у градовима својим, и сав Израиљ у својим градовима.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe