Трећа књига Мојсијева (која се зове Левитска )

Послушајте


3. Мојсијева, глава 13


Још рече Господ Мојсију и Арону говорећи:

Tweet thisPost on Facebook

Човек у кога би на кожи тела његовог био оток или краста или бубуљица, и било би на кожи тела његовог налик на губу, нека се доведе к Арону свештенику или ка коме сину његовом свештенику.


И нека свештеник види бољетицу на кожи тела његовог; ако длака на бољетици буде побелела и бољетица буде на очи нижа од остале коже тела његовог, онда је губа; па кад га види свештеник прогласиће га да је нечист.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли буде бела бубуљица на кожи тела његовог и не буде на очи нижа од остале коже нити длака на њој побелела, онда нека затвори свештеник за седам дана човека са таквом бољетицом.

Tweet thisPost on Facebook

А седмог дана нека види свештеник; ако опази да је бољетица остала како је била и није се даље разишла по кожи, нека га затвори свештеник опет за седам дана.

Tweet thisPost on Facebook

И нека га свештеник опет види седмог дана, па ако опази да се бољетица смањила и није се даље разишла по кожи; краста је; и он нека опере хаљине своје и биће чист.


Ако ли се даље рашири краста по кожи његовој, пошто га свештеник види и прогласи да је чист, наново нека се покаже свештенику;

Tweet thisPost on Facebook

Ако види свештеник да се краста раширила по кожи његовој, прогласиће свештеник да је нечист; губа је.


Кад је губа на човеку, нека га доведу к свештенику.


И свештеник нека га види; ако буде бео оток на кожи и длака буде побелела, ако би и здраво месо било на отоку,


Губа је застарела на кожи тела његовог; зато ће га свештеник прогласити да је нечист, и неће га затворити, јер је нечист.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли се губа изаспе по кожи и покрије сву кожу човеку од главе до пете, где би год свештеник очима погледао,

Tweet thisPost on Facebook

Кад свештеник види да је губа покрила сву кожу на њему, прогласиће да је човек чист, јер је све побелело, па је чист.

Tweet thisPost on Facebook

Али ако се покаже на њему дивље месо, биће нечист.

Tweet thisPost on Facebook

Па кад свештеник види дивље месо, прогласиће га да је нечист; оно је дивље месо нечисто, губа је.


А кад би се дивље месо променило и побелело, нека дође к свештенику.


И кад види свештеник да је бољетица побелела, свештеник ће прогласити да је чист, чист је.


Кад у кога на кожи буде чир, па прође,


А после на месту где је био чир изађе оток бео или бубуљица бела и црвенкаста, нека се покаже свештенику.

Tweet thisPost on Facebook

Ако свештеник види да је на очи нижа од остале коже и длака на њој побелела, прогласиће га свештеник да је нечист, губа је, изашла је из чира.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли свештеник гледајући види да није длака на њој побелела нити је нижа од коже, него се смањила, онда ће га затворити свештеник за седам дана.

Tweet thisPost on Facebook

Ако се рашири по кожи, онда ће га свештеник прогласити да је нечист; болест је.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли остане на свом месту бубуљица и не рашири се, ожиљак је од чира; зато ће га свештеник прогласити да је чист.


Ако се ко по кожи ожеже огњем, па пошто се залечи остане бубуљица бела и црвенкаста или само бела,

Tweet thisPost on Facebook

Нека га види свештеник; ако длака на бубуљици буде побелела и ако на очи буде нижа него кожа, губа је, изашла је из ожеглине; зато ће га свештеник прогласити да је нечист; губа је.


Ако ли свештеник види да на бубуљици нема беле длаке нити је нижа од коже, него се смањила, затвориће га за седам дана.

Tweet thisPost on Facebook

Па ће је седмог дана погледати свештеник; ако се буде раширила по кожи, тада ће га свештеник прогласити да је нечист; губа је.


Ако ли бубуљица буде остала на свом месту, и не буде се раширила по кожи, него се смањила, онда је рана од тога што се ожегао; зато ће га свештеник прогласити да је чист, јер је ожиљак од ожеглине.

Tweet thisPost on Facebook

Ако у човека или у жене буде бољетица на глави или на бради,

Tweet thisPost on Facebook

Свештеник нека види бољетицу; ако на очи буде нижа од остале коже и на њој длака жућкаста и танка, свештеник ће прогласити да је нечист; оспа је, губа на глави или на бради;


А кад свештеник види бољетицу, и опази да на очи није нижа од остале коже и да нема на њој црне длаке, тада ће затворити свештеник за седам дана оног на коме је оспа.

Tweet thisPost on Facebook

Па кад свештеник седми дан види, а оспа се није даље разишла нити длака на њој пожутела, нити је на очи оспа нижа од коже,

Tweet thisPost on Facebook

Тада нека се обрије, али оспу да не обрије, и свештеник нека затвори још за седам дана оног на коме је оспа.


И седмог дана нека свештеник опет види оспу; ако опази да се оспа није даље разишла по кожи нити је на очи нижа од остале коже, тада ће га прогласити свештеник да је чист, па нека опере хаљине своје, и биће чист.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли се рашири оспа по кожи, пошто буде проглашен да је чист,

Tweet thisPost on Facebook

Тада нека га види свештеник; ако се буде раширила оспа по кожи, нека више не гледа свештеник има ли жутих длака; нечист је.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли опази да је оспа остала где је била и да је црна длака израсла по њој, залечила се оспа, чист је, и свештеник ће прогласити да је чист.


Кад у човека или у жене буду бубуљице по кожи тела њиховог, бубуљице беле,

Tweet thisPost on Facebook

Свештеник нека види; ако на кожи тела његовог буду беле бубуљице мале, бела је оспа, изашла по кожи, чист је.

Tweet thisPost on Facebook

Коме опадне коса с главе, ћелав је, чист је.


Ако му спреда опадне коса с главе, пола је ћелав, и чист је.

Tweet thisPost on Facebook

Кад на глави сасвим ћелавој или пола ћелавој буде бела и црвенкаста бољетица, губа је, изашла на глави свој ћелавој или пола ћелавој.

Tweet thisPost on Facebook

И нека га види свештеник; ако опази да је бео и црвенкаст оток на глави свој ћелавој или пола ћелавој налик на губу по кожи осталог тела,


Човек је губав, нечист је, и свештеник ће га прогласити да је нечист; губа му је на глави.

Tweet thisPost on Facebook

А губавац на коме је та болест, нека иде у хаљинама раздртим и гологлав, и уста нека застре, и нека виче: Нечист, нечист.


Докле је год болест на њему, нека буде нечист; нечист је, нека живи сам, иза логора нека му буде стан.


И ако на хаљини буде губа, на хаљини вуненој или ланеној,


Или на основи или на поучици од лана или од вуне, или на кожи, или на чем год од коже,

Tweet thisPost on Facebook

И ако бољетица буде зеленкаста или црвенкаста на хаљини или на кожи или на основи или на поучици или на чем год од коже, губа је, и нека се покаже свештенику.

Tweet thisPost on Facebook

И кад види свештеник болест, нека затвори за седам дана ствар на којој је губа.


И седмог дана ако види да се даље разишла болест по хаљини или по основи или по поучици или по кожи или по чему год од коже, љута је губа болест, она ствар је нечиста.


Зато нека спали ону хаљину или основу или поучицу од вуне или од лана, или шта год буде од коже, на чем буде болест; јер је љута губа, огњем нека се спали.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли опази свештеник да се болест није разишла по хаљини или по основи или по поучици, или по чему год од коже,

Tweet thisPost on Facebook

Тада нека заповеди свештеник да се опере оно на чем је болест, па онда нека затвори опет за седам дана.

Tweet thisPost on Facebook

Па нека види свештеник пошто се опере ствар на којој је болест, и ако опази да болест није променила боје своје, ако се и не буде даље разишла, ствар је нечиста, спали је огњем; јер је љута губа на горњој или на доњој страни.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли види свештеник да се место смањило пошто је опрано, онда нека откине од хаљине или од коже или од основе или од поучице.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли се опет покаже на хаљини или на основи или на поучици или на чем год од коже, губа је која се шири, огњем спали оно на чем буде.

Tweet thisPost on Facebook

А хаљину или основу или поучицу или шта му драго од коже, кад опереш па отиде с њега та болест, опери још једном, и биће чисто.

Tweet thisPost on Facebook

Ово је закон за губу на хаљини вуненој или ланеној, или на основи или на поучици, или на чем год од коже, како се може знати је ли шта чисто или нечисто.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe