Четврта књига Мојсијева (која се зове Бројеви )

Послушајте


4. Мојсијева, глава 7


И онај дан кад Мојсије сврши и подиже шатор, и кад га помаза и освети са свим посуђем његовим и олтар са свим посуђем његовим, кад помаза и освети,


Донесоше кнезови Израиљеви, старешине у домовима отаца својих, кнезови над племенима и поглавари од оних који бише избројани,


Донесоше прилог свој пред Господа, шест кола покривених и дванаест волова, једна кола два кнеза и по једног вола сваки, и донесоше пред шатор.

Tweet thisPost on Facebook

А Господ рече Мојсију говорећи:

Tweet thisPost on Facebook

Узми то од њих да буде за службу у шатору од састанка, и подај Левитима, свакоме према служби његовој.

Tweet thisPost on Facebook

И узе Мојсије кола и волове, и даде их Левитима.

Tweet thisPost on Facebook

Двоја кола и четири вола даде синовима Гирсоновим према служби њиховој.

Tweet thisPost on Facebook

А остала четири кола и осам волова даде синовима Мераријевим према служби њиховој под управом Итамара, сина Арона свештеника.

Tweet thisPost on Facebook

А синовима Катовим не даде ништа јер им посао беше служити светињи, и ношаху на раменима.


И донесоше кнезови да се посвети олтар кад би помазан, донесоше кнезови прилоге своје пред олтар.


А Господ рече Мојсију: Један кнез у један дан а други кнез у други дан нека доносе своје прилоге да се посвети олтар.


И први дан донесе прилог свој Насон, син Аминадавов од племена Јудиног;

Tweet thisPost on Facebook

А прилог његов беше једна здела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом; а обоје пуно брашна белог помешаног с уљем за дар.


Једна кадионица златна од десет сикала, пуна када;


Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

Tweet thisPost on Facebook

Један јарац за грех;


А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Насона сина Аминадавовог.


Други дан донесе Натанило, син Согаров, кнез племена Исахаровог,

Tweet thisPost on Facebook

Донесе прилог свој: једну зделу сребрну од сто и тридесет сикала, једну чашу сребрну од седамдесет сикала по сиклу светом, обоје пуно белог брашна помешаног с уљем за дар;

Tweet thisPost on Facebook

Једна кадионица златна од десет сикала, пуна када;

Tweet thisPost on Facebook

Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;


Један јарац за грех;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Натанаила сина Согаровог.


Трећи дан донесе кнез синова Завулонових, Елијав син Хелонов;

Tweet thisPost on Facebook

Његов прилог беше: једна здела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала по сиклу светом, а обоје пуно белог брашна помешаног с уљем за дар;

Tweet thisPost on Facebook

Једна кадионица златна од десет сикала, пуна када;

Tweet thisPost on Facebook

Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;


Један јарац за грех;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Елијава, сина Хелоновог.

Tweet thisPost on Facebook

Четврти дан донесе кнез синова Рувимових Елисур син Седијуров;

Tweet thisPost on Facebook

Прилог његов беше: једна здела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала по сиклу светом, а обоје пуно белог брашна помешаног с уљем за дар;

Tweet thisPost on Facebook

Једна кадионица златна од десет сикала, пуна када;

Tweet thisPost on Facebook

Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

Tweet thisPost on Facebook

Један јарац за грех;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Елисура, сина Седијуровог.

Tweet thisPost on Facebook

Пети дан донесе кнез синова Симеунових, Саламило, син Сурисадајев;

Tweet thisPost on Facebook

Прилог његов беше: једна здела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала по сиклу светом, а обоје пуно белог брашна помешаног с уљем за дар;

Tweet thisPost on Facebook

Једна кадионица златна од десет сикала, пуна када;

Tweet thisPost on Facebook

Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;


Један јарац за грех;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Саламила сина Сурисадајевог.

Tweet thisPost on Facebook

Шести дан донесе кнез синова Гадових, Елисаф син Рагуилов;


Прилог његов беше: једна здела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала по сиклу светом, а обоје пуно белог брашна помешаног с уљем за дар;


Једна кадионица златна од десет сикала, пуна када;

Tweet thisPost on Facebook

Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;


Један јарац за грех;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Елисафа, сина Рагуиловог.

Tweet thisPost on Facebook

Седми дан донесе кнез синова Јефремових Елисама, син Емијудов;


Прилог његов беше: једна здела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала по сиклу светом, а обоје пуно белог брашна помешаног с уљем за дар;

Tweet thisPost on Facebook

Једна кадионица златна од десет сикала, пуна када;


Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;


Један јарац за грех;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Елисаме, сина Емијудовог.

Tweet thisPost on Facebook

Осми дан донесе кнез синова Манасијиних Гамалило, син Фадасуров;


Прилог његов беше: једна здела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала по сиклу светом, а обоје пуно белог брашна помешаног с уљем за дар;

Tweet thisPost on Facebook

Једна кадионица златна од десет сикала, пуна када;


Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;


Један јарац за грех;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Гамалила, сина Фадасуровог.


Девети дан донесе кнез синова Венијаминових Авидан син Гадеонијев;


Прилог његов беше: једна здела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала по сиклу светом, а обоје пуно белог брашна помешаног с уљем за дар;

Tweet thisPost on Facebook

Једна кадионица златна од десет сикала, пуна када;


Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;


Један јарац за грех;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Авидана, сина Гадеонијевог.


Десети дан донесе кнез синова Данових Ахијезер, син Амисадајев;


Прилог његов беше: једна здела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала по сиклу светом, а обоје пуно белог брашна помешаног с уљем за дар;


Једна кадионица златна од десет сикала, пуна када;


Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

Tweet thisPost on Facebook

Један јарац за грех;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Ахијезера сина Амисадајевог.

Tweet thisPost on Facebook

Једанаести дан донесе кнез синова Асирових Фагаило син Ехранов;


Прилог његов беше: једна здела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала по сиклу светом, а обоје пуно белог брашна помешаног с уљем за дар;

Tweet thisPost on Facebook

Једна кадионица златна од десет сикала, пуна када;


Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

Tweet thisPost on Facebook

Један јарац за грех;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Фагаила, сина Ехрановог.

Tweet thisPost on Facebook

Дванаести дан донесе кнез синова Нефталимових Ахиреј син Енанов;


Прилог његов беше: једна здела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала по сиклу светом, а обоје пуно белог брашна помешаног с уљем за дар;


Једна кадионица златна од десет сикала, пуна када;

Tweet thisPost on Facebook

Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

Tweet thisPost on Facebook

Један јарац за грех;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Ахиреја, сина Енановог.

Tweet thisPost on Facebook

То је прилог од кнезова Израиљевих да се посвети олтар пошто би помазан: дванаест здела сребрних, дванаест чаша сребрних, дванаест кадионица златних;


Свака здела сребрна од сто и тридесет сикала, и свака чаша од седамдесет сикала; свега сребра у тим судовима две хиљаде и четири стотине сикала, по сиклу светом;

Tweet thisPost on Facebook

Дванаест кадионица златних пуних када, свака кадионица од десет сикала, по сиклу светом; свега злата у кадионицама сто и двадесет сикала;


Свега стоке за жртву паљеницу дванаест телаца, дванаест овнова, дванаест јагањаца од године с даром својим, и јараца дванаест за грех;


А свега стоке за жртву захвалну двадесет и четири вола, шездесет овнова, шездесет јараца, шездесет јагањаца од године. То је прилог да се посвети олтар, пошто би помазан.

Tweet thisPost on Facebook

И кад Мојсије улажаше у шатор од састанка да говори пред Богом, тада чујаше глас где му говори са заклопца што беше на ковчегу од сведочанства између два херувима; и говораше му.This goes to iframe