Књига Исуса Навина

Послушајте


Исус Навин, глава 12


Мапа хананске земље

А ово су цареви земаљски које побише синови Израиљеви и земљу њихову освојише с оне стране Јордана к истоку, од потока Арнона до горе Ермона и сву равницу к истоку:


Сион цар аморејски који стајаше у Есевону и владаше од Ароира који је на брегу потока Арнона, и од половине потока и половином Галада до потока Јавока, где је међа синова амонских;


И од равнице до мора хинеротског к истоку, и до мора уз поље, до мора сланог к истоку, како се иде к Ветсимоту, и с југа под гору Фазгу;


И сусед му Ог, цар васански, који беше остао од Рафаја и сеђаше у Астароту и у Едрајину,


И владаше гором Ермоном и Салхом и свим Васаном до међе гесурске и махатске, и половином Галада до међе Сиона цара есевонског.


Њих поби Мојсије слуга Господњи и синови Израиљеви; и ту земљу даде Мојсије, слуга Господњи, у наследство племену Рувимовом и племену Гадовом и половини племена Манасијиног.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су цареви земаљски које поби Исус са синовима Израиљевим с оне стране Јордана к западу, од Вал-Гада у пољу ливанском па до горе Алака како се иде к Сиру; и ту земљу даде Исус племенима Израиљевим у наследство према деловима њиховим,


По горама и по равницама, по пољима и по долинама, и у пустињи и на јужном крају, земљу хетејску, аморејску и хананејску, ферезејску, јевејску и јевусејску:


Цар јерихонски један; цар гајски до Ветиља један;


Цар јерусалимски један; цар хевронски један;


Цар јармутски један, цар лахиски један;

Tweet thisPost on Facebook

Цар јеглонски један; цар гезерски један;

Tweet thisPost on Facebook

Цар давирски један; цар гадерски један;

Tweet thisPost on Facebook

Цар орамски један; цар арадски један;

Tweet thisPost on Facebook

Цар од Ливне један; цар одоламски један;

Tweet thisPost on Facebook

Цар макидски један; цар ветиљски један;

Tweet thisPost on Facebook

Цар тифувски један; цар еферски један;


Цар афечки један; цар саронски један;

Tweet thisPost on Facebook

Цар мадонски један; цар асорски један;

Tweet thisPost on Facebook

Цар симрон-меронски један; цар ахсавски један;


Цар танашки један; цар мегидски један;

Tweet thisPost on Facebook

Цар кедески један; цар јокнеамски код Кармела један;


Цар дорски у Нафат-Дору један; цар гојимски у Галгалу један;


Цар тераски један. Свега тридесет и један цар.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe